Home / Omgeving / Zuidlaren / De zeven brinken

De zeven brinken

Zuidlaren heeft maar liefst zeven brinken en wordt daarom ook gezien als groen dorp.
In 2004 is Zuidlaren zelfs uitgeroepen tot het groenste dorp van Europa!
Het Pieterpad loopt ook langs enkele brinken.

Verzamelplek

De brink verwijst naar een veldje aan de rand van het dorp. Van oudsher was dit de plek waar de boeren ’s ochtends hun vee bijeenbrachten. Vanaf de brink werden de koeien, varkens en schapen meegenomen naar de weide- en heidegronden om te grazen. Aan het einde van de dag keerde het vee weer terug naar de brink. Doordat de dorpsbewoners twee keer per dag op de brink samenkwamen, was dit een belangrijke ontmoetingsplek in het dorp.

 

Eikenbomen

Op de brink stond een dobbe, waaruit het vee kon drinken en de bewoners bluswater konden halen in geval van brand. De brink werd meestal beplant met eikenbomen. Deze leverden eikels voor het vee en hout voor de bouw van boerderijen en schuren. Bij het bouwen hielp het hele dorp mee. Het principe dat je elkaar helpt, wordt in Drenthe ook wel naoberschap genoemd.

Brinkzitters

Met het groter worden van de dorpen, werd ook de overkant van de brink bebouwd. Sommige nieuwe bewoners zonder eigen land, waaronder herders, ambachtslieden en winkeliers, bouwden zelfs hun huis óp de brink. Zij werden ook wel ‘brinkzitters’ genoemd. Langs de nieuwe dorpsrand werd dan een nieuwe brink aangelegd. In sommige Drentse es- of brinkdorpen is de oude structuur met de brink aan de rand van de bebouwing nog herkenbaar.