Home / Omgeving / Natuur / De Onlanden

De Onlanden

De Onlanden is een prachtig waterbergingsgebied in de Kop van Drenthe, omringd door de dorpen Peize, Eelde en Roderwolde. Het is een goede leefplek voor de Kwartelkoning, de Blauwborst, de Sprinkhaanzanger, kikkers, vissen en libellen.

De Onlanden was vroeger een veenweidegebied, tot de herinrichting als waterberging. Het gebied kenmerkt zich door kleine, natte graslanden. Het heeft een tijd geduurd voordat de grond kon worden aangekocht door natuurbeheerders, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, omdat veel grond in eigendom was van boeren en deze het gebied intensief gebruikten. Na aankoop was het beheer gericht op beweiding, maaien en stoppen met mesten.